Adax

Hvor stor ovn skal jeg velge?

Tabellen viser hvilken effekt ovnen bør ha i forhold til rommets størrelse for å gi tilstrekkelig varme også på de kaldeste dagene. (takhøyde 2,4 meter)
Det anbefales å montere ovner under vindu for å stoppe "kaldras" fra kalde vindusflater. Er det aktuelt med automatisk dag- og nattsenking anbefales å øke effekten for rask oppvarming etter en senkeperiode. En ovn med større effekt bruker ikke mer energi, og koster ikke mer i drift. Ovnen's element vil være mindre innkoblet noe som også gir lavere overflate-temperatur.